Make your own free website on Tripod.com

SWAMP THANG

4-wall Line Dance

Muziek : Swamp Thang

Zang : The Grid

Niveau: Middel

 

ROCK L, BACK R, L BACK COASTER

 1. LV stap naar voor en til gelijktijdig RV op
 2. RV zet neer en breng gewicht op RV
 3. LV stap achterwaarts 'en' RV zet naast LV
 4. LV stap iets naar voor

ROCK R, BACK L, R BACK COASTER

 1. RV stap naar voor en til gelijktijdig LV op
 2. LV zet neer en breng gewicht op LV
 3. RV stap achterwaarts 'en' LV zet naast RV
 4. RV stap iets naar voor

ROCK SIDE L, RECOVER R, SHUFFLE L

 1. LV zet stap naar links opzij en til gelijktijdig RV op (Rock)
 2. RV zet neer en breng gewicht op RV
 3. LV zet naast RV 'en' RV stap op de plaats
 4. LV stap op de plaats

ROCK SIDE R, RECOVER L, SHUFFLE R

 1. RV zet stap naar rechts opzij en til gelijktijdig LV op (Rock)
 2. LV zet neer en breng gewicht op LV
 3. RV zet naast LV 'en' LV stap op de plaats
 4. RV stap op de plaats

VINE L, STEP R

 1. LV stap naar links opzij
 2. RV kruis achter LV
 3. Draai lichaam 1/4 naar links en zet LV 1/4 naar links
 4. RV stap naar voor en draai 3/4 linksom op bal van voet

SIDE SHUFFLE L, ROCK BACK R, RECOVER L

 1. LV zet stap naar links opzij 'en' RV zet naast LV
 2. LV zet stap naar links opzij
 3. RV kruis achter LV en til gelijktijdig LV op (Rock)
 4. LV zet neer op plaats

VINE R, STEP L

 1. RV zet stap naar rechts opzij
 2. LV kruis achter RV
 3. Draai lichaam 1/4 naar rechts en RV 1/4 naar rechts
 4. LV stap naar voor en draai 3/4 rechtsom op bal van voet

SIDE SHUFFLE R, ROCK BACK L, RECOVER R

 1. RV zet stap naar rechts opzij 'en' LV zet naast RV
 2. RV zet stap naar rechts opzij
 3. LV kruis achter RV en til gelijktijdig RV op (Rock)
 4. RV zet neer op plaats

SIDE L SYNCOPATED CHASSE W/CLAPS

 1. LV zet stap opzij (lichaam 1/4 naar links gedraaid)
 2. Rust en klap 'en' slide RV bij LV
 3. LV zet stap opzij
 4. Rust en klap 'en' slide RV bij LV

3/4 2-STEP TURN L, IN-PLACE L, TOGETHER R

 1. LV zet stap naar voor (lichaam is nog steeds 1/4 naar links gedraaid)
 2. RV stap naar voor en draai op bal van RV 1/2 draai linksom
 3. LV stap op de plaats
 4. RV zet naast LV met stamp

 

 1. LV begin opnieuw