Make your own free website on Tripod.com

RED HOT SALSA

Koppeldans

Muziek :

Zang :

BPM :

Niveau :

 

Begin in de Indian danshouding (dame voor de heer)

1-4 RV til hak op en tik op de plaats

5-8 LV til hak op en tik op de plaats

 

9&10 Bump heupen naar links

11&12 Bump heupen naar rechts

13-16 Draai 2x heupen in cirkel linksom

 

17 RV stap naar voor en til LV iets op

18 LV zet weer neer

19 RV stap naar achter en til LV iets op

20 LV zet weer neer

21-24 Herhaal 17 - 20

 

Partners laten nu de linkerhanden los en rechterhanden gaan omhoog

HEER DAME

25 RV stap naar rechts 25 Rechts ) Maak een hele draai

26 LV stap gekruist achter RV 26 Links ) rechtsom in 4 passen,

27 RV stap naar rechts 27 Rechts ) en kom rechts naast

28 LV tik teen naast RV 28 LV tik teen naast RV ) de heer uit.

Partners laten nu de rechterhanden los en linkerhanden gaan omhoog

29-32 Maak een hele draai in 4 passen: LV, RV, LV, RV tik teen naast LV.

 

33 RV kick naar voor

& RV zet terug op bal van voet en til LV iets op

34 LV zet weer neer

35&36 Herhaal 33 & 34

37 RV tik teen opzij

38 RV tik teen achter LV

39 RV tik teen opzij

40 RV tik teen naast LV

 

41-48 Herhaal 33 - 40

 

49 RV stap naar voor

50 LV sleep naast RV

51 RV stap naar voor

52 LV schop naast RV

53 LV stap naar voor

54 RV sleep naast LV

55 LV stap naar voor

56 RV schop naast LV

 

57&58 Shuffle R, L, R

59&60 Shuffle L, R, L

 

Partners laten de linkerhanden los en rechterhanden gaan omhoog

HEER

61-63 Stap naar voor R, L, R

64 LV stap naast RV

DAME

61-63 Maak hele draai linksom (R,L,R)/kom uit voor de heer

64 LV stap naast RV

 

1 RV begin opnieuw